Начало Новини

Новини

Нов проект ще бъде реализиран по Мярка 4.1. „Инвестиции в земеделски...

Нов проект за инвестиции в животновъдно стопанство ще бъде реализиран по процедура за подбор на проектни предложения №BG06RDNP001-19.779-S1 - МИГ Долна Митрополия – Долни...
МИГ Белово

МИГ Белово, Септември, Велинград обяви пети прием по мярка 7.5

СНЦ „МИГ Белово, Септември, Велинград“ с финансовата подкрепа на „Програма за развитие на селските райони“, в изпълнение на подхода „Водено от общностите местно развитие“,...

Покана за участие в информационни събития на МИГ- общини Момчилград и...

МИГ- общини Момчилград и Крумовград кани всички желаещи да вземат участие в информационните събития, организирани на територията на МИГ - общини Момчилград и Крумовград....
МИГ Белово

МИГ Белово, Септември, Велинград организира информационна среща, свързана с подготовка на...

Във връзка с отворена процедура за подбор на проектни предложения № BG06RDNP001-19.658 МИГ „Белово, Септември, Велинград“ – „Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за...

МИГ Минерални бани – Черноочене удължава срока за прием по мярка...

МИГ „Минерални бани – Черноочене“ уведомява всички заинтересовани лица от територията на община Минерални бани и община Черноочене, че удължава трети краен срок за...

МИГ Радомир-Земен обяви прием по мярка 4.1

СНЦ „МИГ-Радомир-Земен“ с финансовата подкрепа на „Програма за развитие на селските райони“, в изпълнение на подхода „Водено от общностите местно развитие“, обявява прием по...

МИГ Лом обяви втори прием по мярка 6

МИГ Лом открива втори прием по процедура за подбор на проектни предложения BG06RDNP001-19.775 по мярка 6 „Инвестиции за проучване, развитие и популяризиране на културното,...

МИГ Любимец – Ивайловград обяви прием по мярка 7.5

СНЦ „МИГ – Любимец – Ивайловград“ обяви прием по процедура за подбор на проектни предложения за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ - BG06RDNP001-19.817 по...

МИГ Момчилград – Крумовград обяви прием по мярка 4.1

МИГ – общини Момчилград и Крумовград, кани желаещите да представят проектни предложения по Мярка 4.1.1 „Подкрепа за инвестиции в земеделските стопанства“ от Стратегията за...

МИГ Кирково – Златоград обяви трети прием на проекти по мярка...

Местна инициативна група Кирково – Златоград стартира приема на проектни предложения по мярка 4.1 „Подкрепа за инвестиции в земеделски стопанства“ от Стратегията за ВОМР...

МИГ Елхово – Болярово обяви прием по мярка 6.4

МИГ – Елхово – Болярово обявява прием на проектни предложения за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Мярка 6.4.1. „Инвестиции в подкрепа на неземеделски...

Автомивка на самообслужване ще се финансира чрез МИГ Харманли

Изпълнителният директор на сдружение "МИГ Харманли" - г-жа Диана Гочева и Управителят на ЕТ "Митко Славов - 2021" - г-н Митко Славов, сключиха с...

Акценти: