Начало Новини

Новини

МИГ Исперих обяви прием по мярка 6.4

СНЦ "МИГ - Исперих" с финансовата подкрепа на „Програма за развитие на селските райони“, в изпълнение на подхода „Водено от общностите местно развитие“, обявява...

МИГ Куклен-Асеновград обяви прием по мярка 7.2

СНЦ "МИГ Куклен-Асеновград" с финансовата подкрепа на „Програма за развитие на селските райони“, в изпълнение на подхода „Водено от общностите местно развитие“, обявява прием...
МИГ Белово

Трети прием на проекти по мярка 7.5 в МИГ Белово, Септември,...

МИГ Белово, Септември, Велинград обявява процедура за подбор на проектни предложения по мярка 7.5 „Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа инфраструктура“. По...

Пореден подписан договор с бенефициент по мярка 4.1 в МИГ Долна...

Пореден проект ще бъде реализиран по процедура за подбор на проектни предложения №BG06RDNP001-19.304-S1 - МИГ Долна Митрополия – Долни Дъбник, Мярка 4.1. „Инвестиции в...

МИГ Завет – Кубрат обяви втори прием по мярка 4.1

МИГ Завет – Кубрат обявява процедура за предоставяне на безвъзмедна финансова помощ с няколко срока на кандидатстване по подмярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“...

МИГ Берковица и Годеч обяви прием на проектни предложения по мярка...

СНЦ "МИГ - Берковица и Годеч" с финансовата подкрепа на „Програма за развитие на селските райони“, в изпълнение на подхода „Водено от общностите местно...

МИГ Елхово – Болярово обяви шести прием по мярка 4.2

СНЦ „МИГ-Елхово-Болярово“ с финансовата подкрепа на „Програма за развитие на селските райони“, в изпълнение на подхода „Водено от общностите местно развитие“, обявява шести прием...

МИГ Завет – Кубрат обяви прием по мярка 4.2

СНЦ "МИГ Завет – Кубрат" с финансовата подкрепа на „Програма за развитие на селските райони“, в изпълнение на подхода „Водено от общностите местно развитие“,...

МИГ Тутракан-Сливо поле обяви прием по мярка 7.5

СНЦ "МИГ Тутракан-Сливо поле" с финансовата подкрепа на „Програма за развитие на селските райони“, в изпълнение на подхода „Водено от общностите местно развитие“, обявява...

МИГ Ябланица – Правец обяви втори прием по мярка 4.1

СНЦ "МИГ Ябланица - Правец" с финансовата подкрепа на „Програма за развитие на селските райони“, в изпълнение на подхода „Водено от общностите местно развитие“,...

МИГ Елхово – Болярово обяви втори прием по мярка 4.1

МИГ Елхово – Болярово обявява прием на проектни предложения за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка 4.1 „Подкрепа за инвестиции в земеделски стопанства“от...

МИГ Стамболово- Кърджали подписа нов договор с бенефициент

"Местна инициативна група Стамболово- Кърджали 54" подписа нов договор с бенефициент за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програма за развитие на селските райони...

Акценти: