Начало Новини

Новини

Предстояща информационна среща в МИГ Лом

Във връзка с обявен прием на проектни предложения в ИСУН 2020 по мярка 5-7.5 „Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа инфраструктура“...

МИГ Павликени-Полски Тръмбеш обявява публично обсъждане на документи по процедура от...

МИГ Павликени-Полски Тръмбеш обявява публично обсъждане на документите за прием по Процедура № BG05M9OP001- 2.063 МИГ Павликени-Полски Тръмбеш 05 “Насърчаване на социалното предприемачество за...

МИГ Струма – Симитли, Кресна и Струмяни обявява прием по мярка...

МИГ Струма - Симитли, Кресна и Струмяни обявява процедура  № BG06RDNP001 – 19.235 за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по подмярка 7.2 „Инвестиции в...

МИГ ЛОМ обявява втори прием на проектни предложения по Мярка 8...

МИГ ЛОМ, с финансовата подкрепа на ОП РЧР, обявява втори прием на проектни предложения по мярка 8 от стратегията за ВОМР на МИГ ЛОМ...

МИГ Долни Чифлик и Бяла обявява прием по мярка 1 ...

СНЦ Местна инициативна група Долни Чифлик и Бяла обявява процедура за подбор на проектни предложения за безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP002-1.013 МИГ „Долни Чифлик и...

Обществено обсъждане на проект на документация по мярка 19.05 в МИГ...

Сдружение „Местна инициативна група Главиница - Ситово Крайдунавска Добруджа” публикува за обществено обсъждане проект на документация по процедура  за  подбор на проектни  предложения BG06RDNP001-19.209...

МИГ Раковски – партньор по проект за транснационално сътрудничество „Кажете сирене!...

На 03 април 2019 г. Председателят на Управителния съвет на „МИГ – Раковски“ Георги Лесов подписа в град Кишинев, Молдова меморандум за партньорство по...

МИГ Поморие обявява прием по мярка 10

МИГ Поморие кани желаещите да представят проектни предложения по Мярка 10 “Активно приобщаване, включително с оглед насърчаване на равните възможности и активното участие и...

МИГ Нови пазар – Каспичан обявява за обществено обсъждане проект на...

Сдружение „Местна инициативна група – Нови пазар - Каспичан” публикува за обществено обсъждане проект на Насоки за кандидатстване за подбор на проектни предложения по...

МИГ Балчик – Генерал Тошево обявява прием по мярка „Развитие на...

СНЦ „МИГ Балчик – Генерал Тошево“ обявява процедура за прием на проектни предложения BG16RFOP002-2.044 по мярка 19.2 - 2.2.2 „Развитие на управленския капацитет и...

МИГ Айтос обявява за обществено обсъждане проект на документация по мярка...

СНЦ „Местна инициативна група-Айтос” представя за обсъждане проект на Насоки за кандидатстване по процедурa чрез подбор на проектни предложения по Мярка 6.4.1 „Инвестиции в...

МИГ Ардино – Джебел обявява прием по мярка от ОП РЧР...

СНЦ „МИГ Ардино - Джебел“ кани желаещите да представят проектни предложения по мярка 001 - 1 ОПРЧР „Достъп до заетост и обучения“ от стратегията...

Акценти: