Начало Новини

Новини

МИГ Долна Митрополия – Долни Дъбник приключи първият краен срок за...

На 18 февруари 2020 година приключи първият краен срок за прием на проектни предложения по Процедура № BG06RDNP001-19.304 МИГ Долна Митрополия – Долни Дъбник...

МИГ Хисаря с финансовата подкрепа на ПРСР в изпълнение на подхода...

Местна инициативна група Хисаря с финансовата подкрепа на „Програма за развитие на селските райони“ в изпълнение на подхода „Водено от общностите местно развитие“ обявява...

МИГ Павликени – Полски Тръмбеш кани желаещи да представят проектни предложения...

Местана инициативна група Павликени – Полски Тръмбеш, кани желаещите да представят проектни предложения по мярка МИГ06 „Осигуряване на достъп до качествено образование в малките...

МИГ Хисаря с финансовата подкрепа на ПРСР в изпълнение на подхода...

Местна инициативна група Хисаря с финансовата подкрепа на „Програма за развитие на селските райони“ в изпълнение на подхода „Водено от общностите местно развитие“ обявява...

Нови възможности за финансиране на училища и детски градини от територията...

На 19.02.2020 г. УО на ОПНОИР активира втори краен срок на кандидатстване по процедура BG05M2OP001-3.007 МИГ ЛОМ мярка 7 „Достъп до качествено образование, чрез...

Миг Дилни Чифлик и Бяла обявява процедура за подбор на проектни...

Сдружение „Местна инициативна група Долни Чифлик и Бяла” открива процедура за подбор на проектни предложения  BG06RDNP001-19.390  по Мярка 4.1. „Инвестиции в земеделски стопанства“. Цел на...

Миг Дряново – Трявна – в сърцето на Балкана обявява втори...

Местна инициативна група „Дряново – Трявна – в сърцето на Балкана” обявява втори срок за кандидатстване по процедура за подбор на проектни предложения BG05M2OP001-3.013...

Втора одобрена процедура на МИГ Елхово–Болярово по Мярка 4.1 „Подкрепа за...

На 11.02.2020 г. МИГ Елхово–Болярово получи Заповед № 03-РД/5144 от 27.12.2019 г. на Изпълнителния директор на ДФ „Земеделие“ за одобрение на проведена процедура за...

МИГ Тутракан – Сливо поле с финансовата подкрепа на ПРСР в...

Местна инициативна група Тутракан - Сливо поле с финансовата подкрепа на „Програма за развитие на селските райони“ в изпълнение на подхода „Водено от общностите...

МИГ Кирково–Златоград с финансовата подкрепа на ПРСР в изпълнение на подхода...

Местна инициативна група Кирково–Златоград с финансовата подкрепа на „Програма за развитие на селските райони“ в изпълнение на подхода „Водено от общностите местно развитие“ обявява...

Първи сключен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ за проект...

На 13.02.2020 г.,Сдружение "МИГ Средец" и „АГРО-СТИВ ЕООД“ с. Пънчево подписаха договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програма за развитие на селските...

Местна инициативна група Лом с нов председател на управителния съвет

На 12 февруари в сградата на Общински пазар Лом, заседателна зала 1,  се проведе заседание на Общото събрание на МИГ ЛОМ  на основание чл....

Акценти: