Начало Новини

Новини

МИГ Нови пазар – Каспичан организира еднодневни обучения

СНЦ „МИГ Нови пазар – Каспичан” ви кани на еднодневни обучения (за най-малко 10 участници) за потенциални и реални бенефициенти с одобрени от МИГ...

Удължаване крайния срок на прием на проекти по мярка 7.5 на...

МИГ Котел, Сунгурларе и Върбица удължава крайния срок за подаване на проектни предложения по процедурата по третия прием на проектни предложения с няколко крайни...

Предстои Международен фолклорен фестивал – Поморие 2023

Заповядайте на „Международен фолклорен фестивал – Поморие 2023“, който ще се проведе на 29.09., 30.09 и 01.10.2023 г. в гр. Поморие. Фестивалът се провежда в рамките на  Договор...

МИГ Самоков е партньор в изпълнение на иновативен проект за сътрудничество

СНЦ „МИГ-Лясковец-Стражица“, СНЦ “МИГ-Белене-Никопол, СНЦ “МИГ-Самоков“ и СНЦ “МИГ-Троян-Априлци-Угърчин“ стартират изпълнението на иновативен проект „Дигитална местна общност – иновация за живи селски райони! Това...

МИГ Самоков с одобрен проект за транснационално сътрудничество

На 14.09.2023г. бе подписан Административен договор №РД50-182/14.09.2023 г., за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Подмярка 19.3 „Подготовка и изпълнение на дейности за сътрудничество...

Покана за участие в заключителна информационна конференция от МИГ Гълъбово –...

СНЦ „МИГ Гълъбово – Опан – Симеоновград“ Ви кани за участие в провеждането на заключителна информационна конференция /обществено обсъждане/ на Стратегията за ВОМР на...

МИГ – Община Марица обяви нов прием на проекти

СНЦ "МИГ – Община Марица" с финансовата подкрепа на „Програма за развитие на селските райони“, в изпълнение на подхода „Водено от общностите местно развитие“,...

Започна рехабилитацията на обществена зелена площ и детска площадка в с....

Започна рехабилитацията на обществена зелена площ и детска площадка в с. Стамболово. На първа копка присъстваха кмета на Община Павликени инж. Емануил Манолов, кмета...

МИГ Средец обяви прием по мярка 4.1

СНЦ „МИГ Средец“ обяви прием по процедура за подбор на проектни предложения № BG06RDNP001-19.763 „МИГ СРЕДЕЦ под мярка 4.1 Инвестиции в земеделски стопанства“. Допустими кандидати...

Предстоят информационни събития, организирани от МИГ- общини Момчилград и Крумовград

МИГ- общини Момчилград и Крумовград кани всички желаещи да вземат участие в информационните събития, организирани на територията на МИГ - общини Момчилград и Крумовград....

МИГ Свиленград Ареал обявава прием по мярка 4.2

МИГ Свиленград Ареал обявява прием на проектни предложения по Процедура № BG06RDNP001-19.788 МИГ Свиленград ареал – подмярка  4.2.  Инвестиции в преработка/ маркетинг на селскостопански продукти, мярка 4...

Покана на заключителната конференция QualFarm

Местна Инициативна Група „Кирково-Златоград“,  в качеството на Партньор №4 по проект «QUALFARM - Подкрепа на предприемачеството в областта на вътрешната преработка на качествени и...

Акценти: