Начало Новини

Новини

Среща на МИГ Балчик – Генерал Тошево по проект „Иновативни заедно...

През месец юни МИГ Балчик - Генерал Тошево проведе среща с колеги от Испания - МИГ Кампиня де Херес с цел установяване на партньорски...

Приключи първия прием по мярка 6.4 в МИГ Любимец – Ивайловград

МИГ - Любимец - Ивайловград одобри оценителния доклад на Комисията за подбор на проектни предложения (КППП) по процедура с код в ИСУН 2020 -...

Отворен прием на проекти по мярка „Интегрирани и здрави“ в МИГ...

МИГ – Троян, Априлци, Угърчин кани желаещите да представят проектни предложения по Мярка 3 „Интегрирани и здрави“. Целта на процедурата за безвъзмездна финансова помощ е ...

Отворен прием по мярка „Подобряване на природозащитното състояние на видове от...

“Местна инициативна група Стамболово - Кърджали 54” кани желаещите да представят проектни предложения по Мярка "Подобряване на природозащитното състояние на видове от мрежата НАТУРА...

Открит е втори прием за проекти по мярка 7.2 в МИГ...

МИГ Самоков кани желаещите да представят проектни предложения по мярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“,...

МИГ Хисаря публикува за обществено обсъждане проект на Насоки за кандидатстване

Сдружение „Местна инициативна група Хисаря“ публикува за обществено обсъждане проект на Условия за кандидатстване по процедура за подбор на проекти BG05M9OP001-1.050 „МИГ Хисаря -...

Предстоящи информационни събития по проект „Заедно можем“ в МИГ Раковски

В изпълнение на Дейност 1 информационни събития по проект „Заедно можем“ на Сдружение „Заедно за личносно развитие“ по процедура BG05M9OP001-1.032 „МИГ – Раковски –...

МИГ Гоце Делчев – Гърмен – Хаджидимово обявява за обществено обсъждане...

СНЦ „МИГ - Гоце Делчев - Гърмен -Хаджидимово“  публикува за обществено обсъждане проект на документация във връзка предстоящото обявяване на процедура чрез подбор на...

МИГ Костинброд-Своге обявява процедура за прием по мярка 7.2 и мярка...

МИГ Костинброд-Своге обявява процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по подмярка 7.2 „Подкрепа за инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове...

МИГ Стралджа представя за обществено обсъждане проект на Насоки за кандидатстване

СНЦ „МИГ – Стралджа 2016“  представя за обсъждане Насоки за кандидатстване по процедура чрез подбор на проектни предложения по Мярка 1.1-3. „Местни инициативи за...

МИГ Момчилград – Крумовград обявява прием по мярка 4.2.1

МИГ „Момчилград - Крумовград“ кани желаещите да представят проектни предложения по Мярка 4.2.1 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“. Целта на мярката е да подкрепи...

МИГ Възход – Ветрино, Вълчи дол, Провадия обявява прием на проектни...

Сдружение „Местна инициативна група Възход – Ветрино, Вълчи дол, Провадия” открива процедура за подбор на проектни предложения BG06RDNP001-19.280 по Мярка 22 „Съхраняване, развитие и...

Акценти: