Начало Новини

Новини

Миг Раковски с втора одобрена процедура по ПРСР

Със Заповед № 03 – РД/5063 от 18.12.2019 г. е одобрена процедура BG06RDNP001-19.034 „ МИГ Раковски 21 Съхраняване на местната идентичност, чрез възстановяване, опазване...

Миг Панагюрище-Стрелча-Лесичово, кани желаещите да представят проектни предложения по Мярка...

Местна инициативна група Панагюрище, Стрелча, Лесичово, кани желаещите да представят проектни предложения по Мярка 1.7 „Приспособяване на работниците, предприятията и предприемачите към промените” от...

Покана за участие в обучение за местни лидери на територията на...

Във връзка със сключено Споразумение № РД 50-38/23.04.2018 г. и одобрени дейности и разходи по подмярка 19.4 „Текущи разходи и популяризиране на стратегия за...

Сключени договори за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ към Стратегия за...

Местна инициативна група Свиленград Ареал започва новата 2020 година с подписване на нови три договора за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма...

МИГ Павликени – Полски Тръмбеш обявява прием на проектни предложения по...

МИГ Павликени – Полски Тръмбеш, кани желаещите да представят проектни предложения по мярка МИГ 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове...

Миг Любимец – Ивайловград удължава срокът за подаване на проектни предложения...

С Решение №54 от 8.01.2020г., Управителният съвет на "МИГ - Любимец - Ивайловград" удължи срока за подаване на проектни предложения по процедура за подбор с...

Стартира приемът за подбор на проекти по процедура BG16M1OP002-3.023 – Мярка...

Местна инициативна група „Дряново – Трявна – в сърцето на Балкана“ кани желаещите да представят проектни предложения по приоритетна ос 3 „Натура 2000 и...

Активиран е втори прием на проектни предложения по Процедура за предоставяне...

Местна инициативна група Хисаря, уведомява заинтересованите страни, че със Заповед № 44/03.01.2020 г. на изпълнителния директор, издадена на основание чл. 42, ал. 3 от...

УО НА ОПИК ПУБЛИКУВА СПИСЪК НА ПРОЕКТНИТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ, КОИТО НЕ СЕ...

Управляващият орган на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 публикува Списък на проектните предложения, които не се допускат до техническа и финансова оценка по процедура за...

Миг Нова Загора обявява трети прием по мярка 7.2

Местна инициативна група Нова Загора на 06.01.2020 г., обявява трети прием по процедура за подбор на проектни предложения № BG06RDNP001-19.164 „МИГ-Нова Загора_М 7.2 ”Инвестиции в...

Удължен е първият краен срок за кандидатстване по процедура BG05M2OP001-3.008 ...

Удължен е първият краен срок за кандидатстване по процедура BG05M2OP001-3.008  МИГ „Главиница-Ситово Крайдунавска Добруджа”  - „Уча се, за да сполуча“. Със Заповед на Заместващ Председателя...

Миг Самоков проведе информационна конференция по ПОДМЯРКА 19.3 „ Подготовка и...

На 03.01.2020 г. от 11.00 ч. местна инициативна група Самоков проведе информационна конференция в сградата на Община Самоков. На срещатата присъстваха над 50 човека,...

Акценти: