Начало Новини

Новини

МИГ Главиница-Ситово подкрепя инвестиции в земеделските стопанства по тематичната подпрограма за...

Предстои прием на проектни предложения за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по подмярка  4.1.2 „Инвестиции в земеделски стопанства по тематична подпрограма за развитие на малки...

МИГ Струма организира обучения

МИГ Струма- Симитли, Кресна и Струмяни организира двудневно обучение на местни лидери по мерки от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“. На 19 и 20 ноември...

МИГ Кирково-Златоград организира обучения за кандидати по проекти

На  19 и 20 ноември  2018 МИГ Кирково-Златоград ще организира обучение за кандидати по проекти и местни лидери. Темата на обучението е "Моят проект...

МИГ Дряново – Трявна отваря нови хоризонти

МИГ „Дряново – Трявна – в сърцето на Балкана“ е избрана измежду сродни организации на Европейска селска мрежа за включване в съвместен проект с...

МИГ Елхово-Болярово обявява прием на проектни предложения

СНЦ „МИГ-Елхово-Болярово” обявява прием на проектни предложения за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Мярка 4.2 „Инвестиции в преработка/ маркетинг на селскостопански продукти“. Процедурата е с...

МИГ Кирково-Златоград обявява прием на проектни предложения

Местна инициативна група Кирково - Златоград, с подкрепата на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014 – 2020, обявява прием на проектни предложения по мярка ИК2 „Подобряване...

МИГ Нови пазар-Каспичан открива процедура за подбор на проектни предложения по...

Сдружение „Местна инициативна група – Нови пазар-Каспичан” открива процедура за подбор на проектни предложения BG06RDNP001-19.089 по мярка 6.4.1 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“. Бюджетът...

МИГ Чирпан обявява прием на проектни предложения по седем мерки от...

СНЦ „МИГ Чирпан” обявява прием на проектни предложения по седем процедури за прием на проектни предложения: Мярка 4.1 „Подкрепа за инвестиции в земеделски стопанства”; ...

„Национална асоциация на местните инициативни групи в България“ е партньор по...

Между 5 и 7 ноември в Ла Рошел, Франция, се проведе семинар, с който стартира проектът ACCESS’R – ACCEssibility of Services to the population...

МИГ Перущица-Родопи публикува за обществено обсъждане проект на насоки по мярка...

„МИГ Перущица-Родопи“ публикува за обществено обсъждане проект на Условия за кандидатстване по процедура за подбор на проектни предложения № BG06RDNP001-19.184 МИГ Перущица-Родопи Подмярка 4.1...

МИГ Свиленград Ареал организира обучения

Екипът на СНЦ „МИГ Свиленград Ареал” кани всички заинтересовани страни и потенциални бенефициенти на двудневно обучение за разработване и подаване на проекти по Мярка...

Интервю с Диана Гочева, изпълнителен директор на МИГ Харманли

Г-жа Диана Гочева е изпълнителен директор на МИГ Харманли и експерт с дългогодишен опит в прилагането на подхода ЛИДЕР. От 2011 г. работи в...

Акценти: