Начало Новини

Новини

МИГ Долна Митрополия – Долни Дъбник подписа пети договор с бенефициент...

Започва изпълнението и на последния одобрен проект по процедура за подбор на проектни предложения с код №BG06RDNP001-19.457-S1 - МИГ Долна Митрополия – Долни Дъбник,...

МИГ Свиленград Ареал подписа 7 нови договора с бенефициенти

През първия месец на 2023 година са подписани 7 договора по мерки от ПРСР между Държавен фонд „Земеделие“, МИГ Свиленград Ареал и бенефициенти от...

МИГ Любимец – Ивайловград удължи приема на проекти по мярка 7.2

МИГ Любимец – Ивайловград удължи за втори път срока за подаване на проектни предложения по процедура BG06RDNP001-19.645 по Мярка 4 (код на мярката по...

Публично обсъждане на документи за прием по мярка 6.4 на МИГ...

МИГ Момчилград Крумовград обявява за обществено обсъждане проект на документация по мярка 6.4.1 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“. Целта на реализация на мярката е...

МИГ Костенец 2010 обяви прием по мярка 7.6

СНЦ "МИГ Костенец 2010" с финансовата подкрепа на „Програма за развитие на селските райони“, в изпълнение на подхода „Водено от общностите местно развитие“, обявява...

МИГ Дряново – Трявна обяви прием по мярка 7.2

СНЦ "МИГ Дряново – Трявна – в сърцето на Балкана" с финансовата подкрепа на „Програма за развитие на селските райони“, в изпълнение на подхода...

МИГ Тутракан – Сливо поле обяви прием по мярка 4.1

СНЦ "МИГ Тутракан-Сливо поле" с финансовата подкрепа на „Програма за развитие на селските райони“, в изпълнение на подхода „Водено от общностите местно развитие“, обявява...

МИГ Свиленград Ареал обявава втори прием по мярка 4.1

МИГ „Свиленград-Ареал“ кани желаещите да представят проектни предложения по мярка 4.1 "Инвестиции в земеделски стопанства". За подпомагане могат да кандидатстват земеделски производители /физически и юридически...

МИГ Дряново – Трявна обяви прием по мярка 4.1

МИГ „Дряново – Трявна – в сърцето на Балкана“ обявява процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка 4.1 „Подкрепа за инвестиции в...

МИГ Харманли подписа договор с бенефициент по мярка 7.6

МИГ Харманли получи Заповед за одобрение на проектно предложение по подмярка 7.6. "Проучвания и инвестиции, свързани с поддържане, възстановяване и подобряване на културното и...

МИГ Завет – Кубрат обяви прием по мярка 19.2 „Партньорства и...

МИГ Завет – Кубрат обявява процедура за предоставяне на безвъзмедна финансова помощ по мярка  19.2 - 05 „Партньорства и насърчаване на селската самобитност, традиции,...

МИГ Куклен-Асеновград обяви за обществено обсъждане проект на мярка 7.2

МИГ Куклен-Асеновград обявява обществено обсъждане на документация по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG06RDNP001-19.733 МИГ Куклен-Асеновград марка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или...

Акценти: