Начало Новини

Новини

МИГ Минерални бани – Черноочене обяви прием на проекти по мярка...

СНЦ „МИГ Минерални бани – Черноочене“ с финансовата подкрепа на „Програма за развитие на селските райони“, в изпълнение на подхода „Водено от общностите местно...

МИГ Стамболово – Кърджали удължи срока за прием по мярка 4.2

“Местна инициативна група Стамболово - Кърджали 54” удължи срока за прием по мярка 4.2. „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти” от стратегията за ВОМР...

МИГ Разлог обяви прием по мярка 4.1

СНЦ "МИГ-Разлог" с финансовата подкрепа на „Програма за развитие на селските райони“, в изпълнение на подхода „Водено от общностите местно развитие“, обявява прием по...

МИГ Кирково-Златоград обяви нов прием по мярка 4.2

СНЦ "МИГ Кирково – Златоград" с финансовата подкрепа на „Програма за развитие на селските райони“, в изпълнение на подхода „Водено от общностите местно развитие“,...

МИГ Гълъбово – Опан обяви втори прием по мярка 7.2

СНЦ „МИГ Гълъбово – Опан“ с финансовата подкрепа на „Програма за развитие на селските райони“, в изпълнение на подхода „Водено от общностите местно развитие“,...

Експерти и ученици посетиха обекти с успешни европейски проекти в Силистра

Заедно с група ученици от ПМГ „Св. Климент Охридски“ гр. Силистра, избрани за младши посланици на Европейския парламент, Областен информационен център – Силистра (ОИЦ)...

Покана за информационни събития по подготвителна мярка 19.1 на МИГ „Дряново...

Във връзка с изпълнение на Административен договор № РД 50-78/22.03.2023 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ на МИГ „Дряново – Трявна – в...

Приключи успешно и петият проект на МИГ „Панагюрище, Стрелча, Лесичово“ финансиран...

На 31.03.2023 приключи успешно и петият проект на МИГ Панагюрище, Стрелча, Лесичово в подкрепа на политикана на сдружението за насърчаване на младежките дейностите. Проектът...

МИГ Панагюрище, Стрелча, Лесичово обяви втори прием по мярка 21

СНЦ "МИГ Панагюрище, Стрелча, Лесичово" с финансовата подкрепа на „Програма за развитие на селските райони“, в изпълнение на подхода „Водено от общностите местно развитие“,...

МИГ Павликени – Полски Тръмбеш обяви прием по мярка 6.4

Сдружение „Местна инициативна група Павликени – Полски Тръмбеш” открива процедура за подбор на проектни предложения  BG06RDNP001-19.756 по Мярка 6.4. „Инвестиции в подкрепа на неземеделски...

МИГ Възход – Ветрино, Вълчи дол, Провадия обяви трети прием по...

Сдружение „Местна инициативна група Възход – Ветрино, Вълчи дол, Провадия” открива процедура за подбор на проектни предложения  BG06RDNP001-19.550 по Мярка 7.2. „Инвестиции в създаването,...

МИГ Елхово – Болярово обяви трети прием по мярка 4.1

СНЦ "МИГ-Елхово-Болярово" с финансовата подкрепа на „Програма за развитие на селските райони“, в изпълнение на подхода „Водено от общностите местно развитие“, обявява трети прием...

Акценти: