Начало Новини

Новини

Публикуван е за обществено обсъждане проект на Методология и критерии за...

Във връзка с планираните процедури в Индикативната годишна работна програма за 2020 г., Управляващият орган на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“...

МИГ Стралджа 2016 г. обявява втори прием за представяне на проектни...

Местна инициативна група Стралджа 2016 г., кани желаещите да представят проектни предложения по Мярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“ от стратегията за ВОМР посредством...

МИГ Перущица – Родопи с финансовата подкрепа на ПРСР в изпълнение...

Местна инициативна група Перущица – Родопи обявява процедура чрез подбор на проектни предложения с два крайни срока за кандидатстване №BG06RDNP001-19.427 МИГ Перущица-Родопи- 4.2 "Инвестиции в преработка/маркетинг...

МИГ Момчилград – Крумовград с финансовата подкрепа на ПРСР в изпълнение...

Местна инициативна група Момчилград – Крумовград с финансовата подкрепа на „Програма за развитие на селските райони“ в изпълнение на подхода „Водено от общностите местно развитие“...

МИГ Гълъбово – Опан подписа пети административен договор за безвъзмездна...

На 31.07.2020г. Гюлджан Мюмюнали Дурмуш – Шакир – временно изпълняваща длъжността кмет на Община Гълъбово и председателят на УС на МИГ Гълъбово – Опан...

МИГ Дряново – Трявна – в сърцето на Балкана с финансовата...

Местна инициативна група Дряново – Трявна – в сърцето на Балкана, обявява процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка 4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на...

МИГ Дряново – Трявна – в сърцето на Балкана с финансовата...

Местна инициативна група Дряново – Трявна – в сърцето на Балкана, обявява процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка 4.1 „Подкрепа за инвестиции...

МИГ Стралджа 2016 г. с финансовата подкрепа на ПРСР в изпълнение...

Местна инициативна група Стралджа 2016 г., кани желаещите да представят проектни предложения по Мярка 4.2 „Инвестиции в преработка/ маркетинг на селскостопански продукти“ от стратегията...

МИГ Общини Елена и Златарица с финансовата подкрепа на ПРСР в...

Местна инициативна група Общини Елена и Златарица с финансовата подкрепа на „Програма за развитие на селските райони“ в изпълнение на подхода „Водено от общностите...

МИГ Ардино – Джебел с финансовата подкрепа на ПРСР в изпълнение...

Местна инициативна група Ардино–Джебел с финансовата подкрепа на „Програма за развитие на селските райони“ в изпълнение на подхода „Водено от общностите местно развитие“ обявява...

МИГ Тутракан – Сливо поле с финансовата подкрепа на ПРСР в...

Местна инициативна група Тутракан – Сливо поле с финансовата подкрепа на „Програма за развитие на селските райони“ в изпълнение на подхода „Водено от общностите местно...

МИГ Бяла Слатина с финансовата подкрепа на ПРСР в изпълнение на...

Местна инициативна група Бяла Слатина с финансовата подкрепа на „Програма за развитие на селските райони“ в изпълнение на подхода „Водено от общностите местно развитие“...

Акценти: