Начало Новини

Новини

Прием на проекти по мярка 4.1 в МИГ Берковица и Годеч

СНЦ "МИГ-Берковица и Годеч" с финансовата подкрепа на „Програма за развитие на селските райони“, в изпълнение на подхода „Водено от общностите местно развитие“, обявява...

МИГ Добричка обяви прием по мярка 6.4

СНЦ "МИГ Добричка" с финансовата подкрепа на „Програма за развитие на селските райони“, в изпълнение на подхода „Водено от общностите местно развитие“, обявява прием...

МИГ Раковски обяви прием по мярка 7.2

СНЦ "МИГ Раковски" с финансовата подкрепа на „Програма за развитие на селските райони“, в изпълнение на подхода „Водено от общностите местно развитие“, обявява прием...

МИГ Балчик – Генерал Тошево е партньор по проект „Селската общност...

МИГ Балчик – Генерал Тошево е партньор по проект „Селската общност се адаптира към естествените горски пожари!“ финансиран по програма Еразъм +. Целта на проекта...

Обществено обсъждане по мярка 4.1 в МИГ Завет – Кубрат

СНЦ „МИГ – Завет - Кубрат“ публикува за обществено обсъждане проект на Насоки за кандидатстване по процедура за прием на проектни предложения BG06RDNP001-19.685 -...

Предстояща информационна среща в МИГ Лом

Във връзка с предстоящият прием на проектни предложения по мярка 3 – 6.4.1"Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности" на МИГ ЛОМ от ПРСР за...

Първи приключил проект по мярка 4.2 от Стратегията на МИГ Долна...

Бенефициентът „ИЗИ ТАНК – ПЛЕВЕН“ ЕООД изгради с безвъзмездна финансова помощ в размер на 99 982.73 лв. склад към мелница за царевичен грис в...

МИГ Струма – Симитли, Кресна и Струмяни обяви прием по мярка...

МИГ „Струма – Симитли, Кресна и Струмяни“ обявява процедура №BG06RDNP001-19.661 за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или...

МИГ Добричка обявява втори прием по мярка 4.2

МИГ Добричка обявява процедура за прием на проектни предложения по подмярка 19.2-4.1. от СВОМР по Процедура №BG06RDNP001-19.641 „МИГ Добричка подмярка 19.2-4.1. „Инвестиции в земеделски стопанства“. Мярката...

МИГ Момчилград – Крумовград обявява прием по мярка 4.2

МИГ Момчилград – Крумовград кани желаещите да представят проектни предложения по Мярка 4.2.1 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“ от Стратегията за ВОМР на...

Отворен прием на проекти по мярка 7.5.1 в МИГ Кирково-Златоград

МИГ Кирково - Златоград обяви процедура за прием на проектни предложения BG06RDNP001-19.559 МИГ Кирково - Златоград Мярка 7.5.1 „Инвестиции за отдих и туристическа инфраструктура и...

МИГ Луковит организира информационни срещи

Екипът на Сдружение „Местна инициативна група Луковит-Роман“ кани всички заинтересовани страни за участие в информационни срещи на тема "Подобряване условията за живот и бизнес...

Акценти: