Начало Новини

Новини

СНЦ „МИГ – Нова Загора“ обявява прием по процедура за подбор...

Местна инициативна група Нова Загора стартира прием на проектни предложения по процедура №BG06RDNP001-19.492 „МИГ –Нова Загора 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на...

Стартира проекта на Община Златоград за обновяване на градски парк

Стартира проекта на Община Златоград за обновяване на градски парк по Mярка 7,2 на Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 чрез МИГ Кирково-Златоград....

МИГ Исперих с финансовата подкрепа на ПРСР в изпълнение на подхода...

Местна инициативна група Исперих кани желаещите да представят проектни предложения по процедура за подбор на проекти за безвъзмездна финансова помощ: BG06RDNP001-19.395 МИГ Исперих- Мярка 7.4...

МИГ Завет – Кубрат обябвява удължаване на срока за кандидатстване по...

На основание чл. 46а, ал. 6, т. 3 от Наредба 22/2015 г., с Решение № 291 по Протокол № 98 от 18.02.2021 г. от...

МИГ Разлог с финансовата подкрепа на ПРСР в изпълнение на подхода...

Местна инициативна група Разлог с финансовата подкрепа на „Програма за развитие на селските райони“ в изпълнение на подхода „Водено от общностите местно развитие“ обявява...

Два нови сключени договора за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ към...

Местна инициативна група Свиленград – Ареал подписа два договора за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ към Стратегията...

Община Земен приключи успешно проект с финансиране чрез Стратегията за Водено...

Община Земен приключи успешно проект с финансиране чрез Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 година, от Стратегията за Водено от общностите местно развитие...

Община Нова Загора, Държавен фонд „Земеделие“ и СНЦ „МИГ– Нова Загора“...

На 15.02.2021 г. в Държавен фонд „Земеделие“ – ОД гр. Сливен бяха подписани два договора по проектни предложения на Община Нова Загора, подадени по...

МИГ Гълъбово – ОПАН подписа пореден административен договор за безвъзмездна финансова...

На 16.02.2021 г. Председателят на УС на МИГ Гълъбово – Опан инж. Пламен Бараков и Ваня Тодорова Чакърова – представляващ Народно Читалище „Никола Г....

МИГ Тервел-Крушари публикува за обществено обсъждане Условия за кандидатстване по процедура...

Местна инициативна група Тервел-Крушари публикува за обществено обсъждане Условия за кандидатстване по процедура за подбор на проектни предложения с планирани индикативни срокове по подмярка...

МИГ Стамболово-Кърджали 54 подписа договор предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по...

На 09.02.2021 г. в офиса на Местна инициативна група Стамболово-Кърджали 54 се подписа договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по проект "Основен ремонт...

Музикален кабинет се откри в СУ „Н.Вапцаров“ Бенковски

На 08.02.2021г. в СУ “Н.Й.Вапцаров“ Бенковски откри музикален кабинет. С това се даде официален старт на проекта на Училището за популяризиране на местното културно...

Акценти: