Начало Новини

Новини

МИГ Свиленград Ареал проведе работно посещение в Италия

От 27.07. до 31.07.2021г.  МИГ Свиленград Ареал проведе  работно посещение в Италия.    Програмата на посещението включваше срещи и разговори с представители на италианската...

МИГ Стралджа подписа допълнителни тристранни споразумения за Стратегията на ВОМР, по...

Управляващият орга на ПРСР 2014 - 2020г. Представляван от Георги Събев - ръководител на Управляващия орган и  Управляващия орган на Оперативна програма "Развитие на...

МИГ – Троян, Априлци, Угърчин обявява процедура за подбор на проектни...

Сдружение с нестопанска цел „Местна инициативна група - Троян, Априлци, Угърчин” обявява процедура за подбор на проектни предложения №  BG06RDNP001-19.530 Сдружение МИГ - Троян,...

МИРГ Самоков обявява процедура чрез подбор на проекти „Диверсификация на рибарската...

Местна инициативна рибарска група (МИРГ) Самоков и дирекция „Морско дело и рибарство“ – Управляващ орган на Програмата за морско дело и рибарство 2014-2020 г....

МИГ Сандански обявява прием на проектни предложения по Процедура,по Подмярка 7.5

На основание  Решение № 323/08.04.2021 г. към Протокол № 179/08.04.2021 г. на Управителния съвет на СНЦ „Местна инициативна група Сандански – МИГ Сандански“, чл....

МИГ Берковица и Годеч обявява прием на проектни предложения по Процедура,по...

Процедурата се реализира в рамките на Стратегията за Водено от общностите местно развитие на „МИГ–Берковица и Годеч“, във връзка с изпълнението на Споразумение РД...

МИРГ Поморие обявява обществено обсъждане на документи по Процедура чрез подбор...

На основание чл. 26, ал. 4 от ЗУСЕСИФ Управляващият орган на Програмата за морско дело и рибарство 2014-2020 г.  публикува за обществено обсъждане проектите...

МИГ Самоков предлага за публично обсъждане изменение на индикаторите ...

Управителният съвет на МИГ Самоков предлага за публично обсъждане изменение на индикаторите по мерките в СВОМР, към които е насочено допълнителното финансиране, както следва: Увеличение...

МИГ – Стралджа 2016 удължава крайния срок за прием на проектни...

СНЦ „МИГ – Стралджа 2016 г.“ взе решение за удължаване на крайния срок за прием на проектни предложения по обявена Процедура BG06RDNP001-19.521 по Мярка...

МИГ Любимец – Ивайловград планира обявяване на прием на проектни предложения...

Във връзка с наличието на остатъчен финансов ресурс по Мярка 3 (код на мярката по ПРСР 2014-2020г. - 6.4.) - "Подкрепа за инвестиции в...

МИГ Белене – Никопол обявява подбор на проектни Предложения за предоставяне...

На 13.07.2021 г., Сдружение „МИГ Белене-Никопол“, с финансовата подкрепа на Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г., чрез Европейски земеделски фонд за развитие...

МИГ Нови пазар – Каспичан подписа тристранен Договор за предоставяне...

СДРУЖЕНИЕ МИГ „Нови пазар – Каспичан“ подписа пореден договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програма за развитие на селските райони за периода...

Акценти: