Начало Новини

Новини

Миг Струма – Симитли, Кресна и Струмяни с покана за проектни...

Местна инициативна група Струма – Симитли, Кресна и Струмяни, кани желаещите да представят проектни предложения по мярка 1.1 „Подобряване на достъпа до заетост и...

Миг Карлуковски карст – Червен бряг – Искър с покана за...

Екипът на „Местна инициативна група Карлуковски карст – Червен бряг – Искър“, кани всички заинтересовани страни на  еднодневни информационни срещи, свързани с подготовката на...

Подписани НОВИ административни договори от бенефициенти по СВОМР на МИГ Балчик...

Днес 07.10.2019 г. имаме удоволствието да обявим още добри новини за МЕСТНАТА ОБЩНОСТ. През месеците август и септември, беше извършено поетапно подписване от трите страни...

Миг Възход – Ветрино, Вълчи дол, Провадия с обява за ...

Местна инициативна група Възход – Ветрино, Вълчи дол, Провадия, открива процедура за подбор на проектни предложения BG06RDNP001-19.280 по Мярка 22 „Съхраняване, развитие и валоризиране...

Миг Стамболово – Кърджали 54 с покана за информационна среща...

Екипът на СНЦ „МИГ Стамболово – Кърджали 54“ има удоволствието да Ви покани на информационна среща, по отворена процедура с обявен прием за проектни...

Миг Гоце Делчев- Гърмен-Хаджидимово обявява процедура за подбор на проектни предложения...

Местна инициативна група Гоце Делчев- Гърмен-Хаджидимово с финансова подкрепа на оператична програма „ИНОВАЦИИ И КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ 2014-2020” в изпълнение на подхода ВОМР, обявява процедура за...

Миг Минерални бани – Черноочене приключи оценката на постъпилите проектни предложения...

Местна инициативна група Минерални бани – Черноочене, приключи оценката на постъпилите проектни предложения по първи краен срок за кандидатстване 19.08.2019 г., по процедура с №...

Работна среща на Миг Свиленград-Ареал

В изпълнение на проект „Нови възможности за устойчиво оползотворяване на местните селскостопански продукти на територията на МИГ Свиленград Ареал“ по процедура „Подбор на проектни...

Изтече третият краен срок за кандидатстване по по Мярка 1 от...

На 28 септември 2019г., в 17.00 часа, изтече третият краен срок за кандидатстване по процедура за подбор на проектни предложения с код в ИСУН...

Миг Възход – Ветрино, Вълчи дол, Провадия с обява за прием...

Сдружение Местна инициативна група Възход – Ветрино, Вълчи дол, Провадия, открива процедура за подбор на проектни предложения  BG06RDNP001-19.250 по Мярка 6.4.1. „Инвестиции в подкрепа...

Покана за предстоящо събрание на УС – Миг Нова Загора

УПРАВИТЕЛНИЯТ СЪВЕТ на сдружение местна инициативна група Нова Загора, кани своите членове на  събрание, което ще се проведе на 07.10.2019г. в Заседателната зала на...

Проведе се редовно заседание на Комисията по земеделието и храните

На 25 септември 2019г. се проведе редовно заседание на Комисията по земеделието и храните, където народния представител Петър Петров изложи предложение засягащо функционирането на...

Акценти: