Начало Новини

Новини

МИГ Стамболово – Кърджали 54 обявява прием по мярка 6.4

Местна инициативна група Стамболово - Кърджали 54 кани желаещите да представятпроектни предложения по подмярка 6.4.2 „Инвестиции в подкрепа на неземеделскидейности по тематичната подпрограма за...

Празник на МИГ предстои в село Студена и село Крушари

Местна инициативна група Свиленград Ареал и Местна инициативна група Тервел – Крушари канят всички заинтересовани страни да посетят организираните от тях празници на МИГ. На 21.05.2022...

Пътуващ семинар на територията на Община Стражица

Пътуващ семинар ще даде възможност на 60 деца, в рамките на два дни, да получат повече информация за традициите и културата в община Лясковец....

МИГ Гоце Делчев – Гърмен – Хаджидимово обявява прием по мярка...

СНЦ "МИГ – Гоце Делчев – Гърмен – Хаджидимово" с финансовата подкрепа на „Програма за развитие на селските райони“, в изпълнение на подхода „Водено...

МИГ Ардино – Джебел с отворен трети прием на проекти по...

СНЦ "МИГ Ардино - Джебел" с финансовата подкрепа на „Програма за развитие на селските райони“, в изпълнение на подхода „Водено от общностите местно развитие“,...

МИГ Белово, Септември, Велинград публикува за обществено обсъждане документация по мярка...

МИГ – Белово, Септември, Велинград публикува за обществено обсъждане проект на Насоки за кандидатстване процедура за подбор на проектни предложения № BG06RDNP001-19.659 МИГ Белово, Септември, Велинград –...

МИГ Стамболово – Кърджали обявява прием по мярка 7.5

“Местна инициативна група Стамболово - Кърджали 54” кани желаещите да представятпроектни предложения по подмярка 7.5. „Инвестиции за публично ползване винфраструктура за отдих, туристическа инфраструктура”,...

МИГ Харманли подписа три договора с бенефициенти

МИГ Харманли подписа три договора с бенефициенти по мярка 6.4 - разнообразяване на дейността и повишаване на конкурентоспособността на автосервиз, изграждане на нова ремонтна...

МИГ Тервел-Крушари обявява прием по мярка 4.1

МИГ Тервел-Крушари обявява прием по мярка  4.1. "Подкрепа за инвестиции в земеделски стопанства". Основната цел на Подмярка 4.1. "Подкрепа за инвестиции в земеделски стопанства" е...

МИГ Троян, Априлци, Угърчин с нов прием по мярка 8.6

Сдружение с нестопанска цел „Местна инициативна група - Троян, Априлци, Угърчин" обявява процедура за подбор на проектни предложения №  BG06RDNP001-19.530 Сдружение МИГ - Троян,...

МИГ Добричка обяви прием по мярка 4.1

МИГ Добричка обявява процедура за прием на проектни предложения по подмярка 19.2-4.1. от СВОМР по Процедура №BG06RDNP001-19.641 „МИГ Добричка подмярка 19.2-4.1. „Инвестиции в земеделски стопанства“. Земеделието...

МИГ Стамболово – Кърджали организира детски фестивал „Нашето европейско бъдеще”

На 10 май МИГ Стамболово-Кърджали 54 в партньорство с община Стамболово и училищата на територията на общината ви канят да посетите организирания от тях...

Акценти: