Начало Новини

Новини

Миг Лом подписа договор за безвъзмездна финансова помощ

На 2-ри декември в Министерство на икономиката управителят на "ПАВЛОЛЕС" ЕООД Мирослав Кръстев подписа договор за безвъзмездна финансова помощ /БФП/ за изпълнение на проектно...

МИГ Свиленград Ареал проведе информационна среща във връзка с обявен прием...

На 03. 12. 2019 г. от 13:00 часа, в залата на ДЦВХ „Дълголетие“ се проведе информационна среща във връзка с обявен прием на проектни...

МИГ Преспа-общини Баните, Лъки и Чепеларе обявява за обществено обсъждане проект...

СНЦ „МИГ Преспа-общини Баните,Лъки и Чепеларе“ представя за обсъждане актуализирани Насоки и образци на документи за кандидатстване по процедура чрез подбор на проектни предложения...

МИГ Балчик – Генерал Тошево подписа 2 нови договора от бенефициенти...

Днес 04.12.2019 г. Ви съобщаваме за подписване от трите страни ( Управляващ орган, МИГ Балчик – Генерал Тошево и бенефициент ) на 2 нови...

Втори краен срок за кандидатстване по процедура за подбор на проектни...

Във връзка с обявен втори краен срок за кандидатстванепо процедура за подбор на проектни предложения No BG16RFOP002-1.017МИГ -Гоце Делчев -Гърмен –Хаджидимово –Мярка 4 „Подкрепа...

Миг Ябланица-Правец публикува за обществено обсъждане проект на Насоки за кандидатстване...

Местна инициативна група Ябланица-Правец публикува за обществено обсъждане проект на Насоки за кандидатстване по подмярка 7.6 „Проучвания и инвестиции, свързани с поддържане, възстановяване и...

Миг Свиленград Ареал сключи два договора за предоставяне на безвъзмездна финансова...

Местна инициативна група Свиленград Ареал подписа два договора за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ към Стратегията за водено от общностите местно развитие. Контрактите са...

Миг Сталджа 2016г. обявява за обществено обсъждане проект на Насоки по...

В изпълнение на разпоредбите на чл. 6, точки 3-4 и чл. 11, ал. 1, т. 10 на сключеното Споразумение за изпълнение на стратегията за...

МИГ Балчик – Генерал Тошево – отново част от Международен проект

Имаме удоволствието да обявим, че в края на октомври 2019 г., МИГ Балчик – Генерал Тошево се включи като партньор, заедно с още 3...

МИГ-Радомир-Земен чрез ПРСР финансира микропредприятия по Мярка 6.4.1 „ Инвестиционна подкрепа...

Микропредприятия, земеделски стопани и физически лица, регистрирани по Закона за занаятите могат да се възползват от изключително добра възможност. Мярка 6.4.1 „ Инвестиционна подкрепа...

Миг Стралджа 2016г. с покана за предстоящи информационни срещи и обучения

Сдружение "МИГ-Стралджа 2016г." кани всички заинтересовани лица -малък и среден бизнес, кооперации, земеделски производители, читалища, НПО, общини, кметства, училища, детски градини, сдружения по ЗЗД...

Местна инициативна група Поморие с покана за предстоящи информационни срещи

В изпълнение на подмярка 19.4 „Текущи разходи и популяризиране на Стратегията за Водено от общностите местно развитие“ на мярка 19 „Водено от общностите местно...

Акценти: