Начало Новини

Новини

МИГ Свиленград Ареал с финансовата подкрепа на ПРСР в изпълнение на...

Местна инициативна група Свиленград Ареал с финансовата подкрепа на „Програма за развитие на селските райони“ в изпълнение на подхода „Водено от общностите местно развитие“...

Управителният съвет на МИГ Нова Загора с покана за събрание

Управителният съвет на на Сдружение „Местна инициативна група – Нова Загора”, кани своите членове на  събрание, което ще се проведе на 07.04.2020 г.  в...

Във връзка с постъпили въпроси относно крайните срокове за подаване на...

МИГ Кирково-Златоград, на основание Указания на екип ВОМР при Министерството на храните и горите, НЕ променя крайните срокове за прием по отворените към момента...

МИГ Долна Митрополия – Долни Дъбник приключи с първият краен срок...

На 17 март 2020 година приключи първият краен срок за прием на проектни предложения по мярка 4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“. финансирана по Програмата...

МИГ Гълъбово – ОПАН подписа първи два административни договора за безвъзмездна...

Местна инициативна група Гълъбово – Опан подписа договори за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по процедура  BG06RDNP001-19.068-S1, МИГ Гълъбово – Опан подмярка 4.1 „Инвестиции...

МИГ Исперих с финансовата подкрепа на ПРСР в изпълнение на подхода...

Местна инициативна група Исперих с финансовата подкрепа на „Програма за развитие на селските райони“ в изпълнение на подхода „Водено от общностите местно развитие“ обявява...

МИГ Тутракан – Сливо поле с финансовата подкрепа на ПРСР в...

Местна инициативна група Тутракан - Сливо поле с финансовата подкрепа на „Програма за развитие на селските райони“ в изпълнение на подхода „Водено от общностите...

МИГ Свиленград Ареал обяви промени в пекет документи за кандидатстване по...

Екипът на МИГ Свиленград Ареал информира всички заинтересовани, че са нанесени промени в следните документи, част от пакета с документи за кандидатстване по процедура...

Миг Минерални бани – Черноочене с финансовата подкрепа на ПРСР в...

Местна инициативна група Минерални бани – Черноочене с финансовата подкрепа на „Програма за развитие на селските райони“ в изпълнение на подхода „Водено от общностите...

Държавен фонд Земеделие одобри проведената оценка от МИГ Раковски по втори...

Със Заповед № 03 – РД/657 от 26.02.2020 г. на Изпълнителния директор на ДФ „Земеделие“ Васил Грудев са одобрени всички проектни предложения по процедурата,...

МИГ Долни Чифлик и Бяла обявява процедура за подбор на проектни...

Местна инициативна група Долни Чифлик и Бяла кани желаещите да представят проектни предложения по мярка 2. „Добри и безопасни условия на труд на територията...

МИГ Завет – Кубрат подписа трети административен договор за...

На 5 март 2020 г. в офиса на МИГ Завет – Кубрат в гр. Завет председателя на УС на сдружението Халиме Добруджан и кмета...

Акценти: