СНЦ „МИГ – Разлог“

Адрес: гр. Разлог, ул. „Стефан Стамболов“ 1
ПК: 2760

Телефони за връзка:

Изпълнителен директор – 0888 52 82 39

Експерт – 0888 22 44 59

Технически асистент – 0888 22 44 25

E-mail: razlog_mig@abv.bg

www.mig-razlog.org