МИГ Чирпан

Адрес: гр. Чирпан, пл. „Съединение” №15, Общинска администрация, етаж 4, стая №9

Изпълнителен директор: Деляна Николова

Експерт по прилагане на СВОМР: Диана Хаджиатанасова

Счетоводител: Таня Петрова

Технически сътрудник: Керка Гъчева

Тел./факс: 0416 920 22

Телефони: 0879 80 39 59; 0897 99 57 17; 0879 80 39 58

E-mail: migchirpan@abv.bg

www.migchirpan.eu