МИГ Харманли

гр. Харманли, п.к. 6450, ул. „Петко Каравелов“ 2
Област: Хасково

тел./факс: 0373/82080

тел: 0875 144 820

Диана Гочева – Изпълнителен директор – 0882/630615

Петя Иванова – Експерт СМР – 0884/ 905 405

Снежана Димитрова – Счетоводител – 0884/ 802 043

mig.harmanli@gmail.com

https://www.mig-harmanli.org