МИГ Тунджа

Адрес: с. Генерал Инзово
ул. „Св. СВ. Кирил и Методий“ 9
ПК: 8670

Телефон: 046 661570, 661505

Факс: 046 661575

Председател на УС на МИГ – Тунджа: Станчо Ставрев,

Тел.: 0886 39 31 33

Изпълнителен директор: Христо Медаров,

Тел.: 0884 92 03 53

Експерт по прилагане на Стратегията за местно развитие: Георги Митев,

Тел.: 0884 92 03 55

Счетоводител: Димитрина Петрова,

Тел.: 0884 92 03 56

Асистент: Павлина Сърбова,

Тел.: 0884 92 04 14

E-mail: migtundzha@abv.bg, stavrev76@abv.bg

www.tundzhaleader.org