МИГ Стамболийски

Адрес: гр. Стамболийски
Председател на Управителния съвет – Милен Найденов, тел.: 0887 82 65 04
E-mail: mig.stamboliyski@abv.bg
http://www.mig-stamboliyski.free.bg/