МИГ Сливница – Драгоман

Адрес: гр. Сливница, пл. Съединение №1 (сградата на Община Сливница, ет.1)

Тел.: 0727/42 300

Председател на УС: Васко Стоилков,

Тел.: 0876 54 24 77

Изпълнителен директор: Венцислав Димитров,

Тел.: 0876 56 64 56

Експерт СВОМР: Кристина Борисова,

Тел.: 0877 39 17 42

Технически асистент: Анета Иванова,

Тел.: 0877 99 45 80

Счетоводител: 0876 27 11 56

E-mail: leader@mig-sd.org

www.mig-sd.org