МИГ Самоков

гр. Самоков, п.к. 2000, бул. Македония № 34
Изпълнителен директор: Катя Симеонова, тел. 0886 022 799
тел: 0886 01 57 57, 0886 022 655
E-mail: mig_samokov@abv.bg
www.mig-samokov.eu