МИГ Раковски

Адрес: гр. Раковски, пл. „България“ 5

Изпълнителен директор: Мария Гиева,

Тел.: 0882 94 90 34

Експерт: Рангел Матански,

Тел.: 0882 94 91 29

Технически асистент: Мануела Белчева,

Тел.: 0882 94 93 49

Счетоводител: Елена Райкова,

Тел.: 0882 94 95 51

E-mail: mig.rakovski@gmail.com

www.mig-rakovski.eu