МИГ Пирдоп

Адрес: 2070 гр. Пирдоп, пл. „Тодор Влайков” №2
Координатори:
Борислав Бойчев, тел. 0899 87 72 88,
Е-mail: sirfoundation1839@gmail.com
Мария Джонгова, тел. 0877 07 17 05
Е-mail: maria.djongova@gmail.com
E-mail: mig.pirdop@gmail.com
www.mig-pirdop.org