МИГ Карлуковски карст – Червен бряг – Искър

гр.Червен бряг, П.к. 5980, ул.Търговска № 1
Тел.: 0659/9 27 08; 0659/9 23 51; 0887773993
Email: karlukovski.karst@gmail.com
www.mig-kk.eu