МИГ Камено

гр. Камено 8120, обл. Бургас, ул. Освобождение №72

тел.: 0897049670, 0888305996
email: mig_kamburg@kameno.bg

Интернет страница: www.migkamburg.com