МИГ Гълъбово – Опан

Адрес: гр. Гълъбова, бул. “Република” №48

Телефон (офис): 0418 6 22 46

Изпълнителен директор: Вилияна Вичева

Експерт по прилагане на СВОМР: Елена Няголова

Счетоводител: Снежана Димитрова

Технически асистент: Виктория Колевa

E-mail: mig_galabovo_opan@abv.bg

www.mig-galabovo.eu