МИГ Възход – Ветрино, Вълчи Дол, Провадия

Адрес: с. Ветрино, област Варна, ул. Г. С. Раковски 26

Телефон: 0877 107 272; 0886 999 905; 0888 277 253

www.mig-vazhod.com