МИГ Високи Западни Родопи-Борино-Доспат-Сърница

Адрес: гр. Доспат, ул. Орфей № 12
Изпълнителен директор: Емил Ангелов
Tел.: 0887 48 25 78
Експерти по прилагане на Стратегия за ВОМР:
Владимир Кехайов – тел.: 0893 40 61 73
Радослав Пържанов -тел.: 0898 80 77 45
Счетоводител: Невена Парутева – тел.: 0895 70 98 15
E-mail: mig_vzr@abv.bg
www.borino-dospat.com