МИГ Борино – Доспат – Сърница

Адрес: гр. Доспат, ул. Орфей № 12

Телефони:

Изпълнителен директор: Емил Ангелов,

Тел.: 0887 48 25 78

Експерт по прилагане на Стратегия за ВОМР: Владимир Кехайов,

Тел.: 0893 40 61 73

Експерт по прилагане на Стратегия за ВОМР: Радослав Пържанов,

Тел.: 0898 80 77 45

Счетоводител: Невена Парутева,

Тел.: 0895 70 98 15

E-mail: mig_vzr@abv.bg

www.borino-dospat.com