МИГ Берковица – Годеч

 

Адрес за кореспонденция:

Офис на „МИГ – Берковица и Годеч“ – гр. Берковица, ул. „д – р Иван Панов“ № 1, ет. 3

Изнесено работно място на „МИГ – Берковица и Годеч“ – гр. Годеч, ул. „Република“ № 1, стая 302

e – mail: proektmig@abv.bg
интернет страница: https://www.mig-bg.org/Екип на Сдружението:

Цветка Петрелийска – Изпълнителен директор – тел. 0884 415 261

Петя Димитрова – Експерт „Прилагане на Стратегията за ВОМР” – тел. 0882 517 203

Анжела Станоева – Счетоводител – тел. 0882 503 724

Диляна Иванова – Технически асистент – тел. 0887 319 681