МИГ Белово – Септември – Велинград

Адрес: гр. Белово, ул. ”Орфей” №2А

Телефон: 0879 81 28 52

Tел./факс: 03581/37- 31

Председател на УС на МИГ: Цветан Котев,

Тел.: 0879 81 28 55

Изпълнителен директор: Мария Тодорова-Митова,

Тел.: 0879 81 28 50

Технически асистент: Мария Пенина,

Тел.: 0879 81 28 51

Експерт “Прилагане на Стратегия за ВОМР”: Николина Дечева,

Тел.: 0879 44 06 26

Експерт “Прилагане на Стратегия за ВОМР”: Нели Македонска – Цветкова,

Тел.: 0884 88 45 75

Експерт “Прилагане на Стратегия за ВОМР”: Стефан Лазаров ,

Тел.: 0895 79 69 16

Счетоводител: Павлина Варева,

Тел.: 0879 50 70 03

E-mail: migvsb@abv.bg

www.migbsv.com