Членство

Уважаеми ръководители на МИГ,

Моля, ако желаете да станете членове на Националната асоциация на Местните инициативни групи в България, да изтеглите приложения формуляр и след като вземете решение на ОС, да го разпечатате, попълните, подпишете, подпечатате и изпратите по пощата на адрес:

София 1463, ул. „Хан Аспарух“ №7,  за Павлета Паскалева

Членски внос – 25 лв. на месец.

Моля също така, заедно с изпращането по пощата, да сканирате попълненото и подписано заявление и да го изпратите на електронен адрес office@vomr.bg

По всякакви допълнителни въпроси: 0887 276574

Председател: К. Стойчев

ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ЧЛЕНСТВО