На 26.11.2021 г. в село Мъдрец, община Гълъбово се проведе Празник „С песните и гозбите по Дуван-дере“, резултат от успешната реализация на проект от СВОМР на МИГ Гълъбово – Опан. Проектът е одобрен и финансиран по Мярка 7.1 „Територията МИГ Гълъбово – Опан ни обединява“, финансиран от ПРСР 2014-2020 г., чрез Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони.

Идеята за кандидатстване е на читалищните дейци при Народно читалище „Христо Ботев – 1907 г.“. Тяхна е и активната роля в организиране и изпълнение на проекта.
Народно читалище „Христо Ботев – 1907 г.“ с. Мъдрец е пример за устойчива културна институция със специфична мисия за съхранение и развитие на традиционните ценности. С многостранните си дейности читалището развива и обогатява културния живот на жителите на с. Мъдрец.

Богатата и разнообразна програма на празника включва представяне от самодейци на читалището на автентичното песенно фолклорно наследство на територията и презентиране на закупените по проекта носии. Организирано е и кулинарно изложение с традиционни местни ястия, което събужда у домакини и гости спомени за традициите свързани с кулинарно наследство – „бабите“ споделят своя опит, припомнят си вкуса и аромата на домашно приготвената храна от детството, разкриват тайните на стари, позабравени рецепти за типичните местни ястия, сред които и прочутото мъдречанско „Кисело зеле под връшник“.

С реализирането на проекта „С песните и гозбите по Дуван – дере“ самодейците при Народно читалище „Христо Ботев – 1907 г.“ показват, че са истински хранители на българщината, пламъчето на родолюбието няма да угасне и все така ревностно ще се пази и предава от техните деца и наследници.

Източник: МИГ Гълъбово – Опан