През месец юни МИГ Балчик – Генерал Тошево проведе среща с колеги от Испания – МИГ Кампиня де Херес с цел установяване на партньорски взаимоотношения и включването им към проект „Иновативни заедно за устойчив селски туризъм“. Посещението се финансира по линия на спечелен от МИГ Балчик – Генерал Тошево проект за подготвителни дейности за бъдещо транснационално сътрудничество с МИГ от Италия и Испания.

По време на работното посещение представителите на МИГ Балчик – Генерал Тошево взеха участие в срещи и беседи посветени на прилагането на ВОМР на територия, граничеща с морски курорти и разглеждане на възможностите за развитие на сътрудничество в областта на интегрирания селски туризъм и предлагането на туристически пакети за селски туризъм директно на летуващите курортисти чрез подходящи рекламни и маркетингови кампании.

Акцент в разговорите са дейностите, насочени към повишаване качеството на живот на село, работата с жените и младежите от територията на МИГ, развитието на туристически дейности пряко свързани със земеделски производства.

Пред МИГ Балчик – Генерал Тошево е представен проект за изграждане на мрежа от маршрути за винен туризъм, който туризъм би заинтригувал летовниците от крайбрежието да посетят вътрешността на територията, да я опознаят и да станат ползватели на местните продукти. По този начин се осигуряват клиенти за селски, винен, кулинарен и културен туризъм.

На МИГ Балчик – Генерал Тошево е предоставена възможността да посетят различни обекти, реализирали към МИГ Кампиня де Херес във връзка с диверсифицирането на земеделски дейности и производства с цел предлагане на туристически и образователни дейности в селската територия: „Ранчо Кортесано“ – Музей на меда, Ресторант „Баркапица“ и винарска изба „Луис Перес“.

По време на работното посещение са осъществени анализи и обсъждания на идеи и въпроси, свързани с проекта за сътрудничество. Дискутирано е разпределяне на ролите, задачите и дейностите в проекта за сътрудничество, срокове, ангажименти, цели и желани резултати от проекта за сътрудничество.