МИГ Стамболово – Кърджали 54 кани всички, които се интересуват от местното и регионално развитие на територията на МИГ, да посетят общественото обсъждане на предлаганите промени в Стратегията за Водени от общностите за местно развитие на МИГ Стамболово – Кърджали 54.

Можете да се запознаете с предлаганите промени от публикувания текст на сайта на сдружението. Вслучай че нямате възможност да посетите събитието, можете да изпратите вашите предложения и коментари на имейл migstambolovo_kj@abv.bg.

Общественото обсъждане на Стратегията ще се проведе на 28.06.2022 г. в залата на община Стамболово от 10.00 ч.