Местна Инициативна Група „Кирково-Златоград“ кани на обучение за местни предприемачи, стартиращи фирми, местни лидери  и заинтересовани лица по въпросите, свързани с иновациите.

Обучението ще се проведе на 23.03.23 (четвъртък) от 10:00 ч. в гр. Златоград, Зала „Репетиционна“ на ОНЧ „Просвета-1908“.

ПРОГРАМА

„Иновациите – обучение за предприемачи, стартиращи фирми, земеделски производители, местни лидери“

Модул 1 – Политика по отношение на иновациите   – Иновациите, Инвестиции, финансиране, кредитиране; Иновации и бизнес. Как да превърнем идеите си в иновации?

Модул 2 – Иновациите в аспектите на фирмената дейност – Технологични, нови услуги и продукти за територията, маркетингови;

Кафе- пауза

Модул 3 – Цифров преход на икономиката в ЕС и възможности за малките населени места – Механизъм за възстановяване и устойчивост (NextGeneration); Умните селища – Smart Villages   – възможност за внедряване на иновации на местно ниво. Програмата Лидер/ВОМР – за програмен период 2023 -2027 г.;

Обяд

Източник: МИГ Кирково-Златоград