Информация за Националната асоциация на МИГ в България е включена в статиите в Брой 2 на Списание „Как ЕС променя селските райони“, посветен на промените, настъпили в българските селски райони в резултат на прилагането на Общата селскостопанска политика, положителните промени, съпътстващи създаването на МИГ, ефектът от ангажирането на общностите и мобилизацията на заинтересованите страни, готовността за съвместни действия.

Разработените информационни материали са в рамките на информационна кампания „Бъдещите лидери в селското стопанство“ и са инициатива на Агенция СТРАТЕГМА ООД в партньорство с Център за учебно-тренировъчни фирми, изпълнявана с финансовата подкрепа на ГД „Земеделие и развитие на селските райони“ на Европейската комисия. Кампанията е финансирана в рамките на покана за представяне на предложения 2017/C 339/07 относно информационните мерки в областта на Общата селскостопанска политика. Общата цел на информационната кампания е да повиши  доверието на българските граждани към Общата селскостопанска политика на Европейския Съюз (и политиките на ЕС като цяло) и да насърчи разпознаването на приноса на тази политика за развитието на националното ни селско стопанство, опазването на висококачествените български продукти, опазването на българската природа и съживяването на селските райони.

Брой 2 на Списание „Как ЕС променя селските райони“ може да изтеглите от тук.