Националната асоциация на МИГ в България има удоволствието да покани всички заинтересовани Местни инициативни групи да вземат участие в семинар на 29 и 30 април 2019 г. в гр. Лил, Франция, организиран от нашите партньори LEADER Франция.

Участниците ще имат възможността да се срещнат с МИГ от различни държави, прилагащи подхода LEADER, да обсъдят бъдещо сътрудничество между тях и да инициират съвместни проекти.

Взимайки участие в семинара, МИГ ще:
– се срещнат с партньори чрез „бързи срещи“ в европейски мащаб;
– разберат как функционира сътрудничеството в различните европейски държави;
– поставят или укрепят основите за осъществяване на проект за сътрудничество.

Разходите за пътуване и настаняване се поемат от МИГ.

В срок до 08.03.2019 г. може да заявите Вашето участие на имейл office@vomr.bg.