МИГ – Троян, Априлци, Угърчин бе домакин на  международна среща по програма ИПАРД, на която многонационална работна група осъществи дейности по техническа помощ. ИПАРД  е Инструмент за предприсъединителна помощ за развитие на селските райони. Програма ИПАРД съдейства в прилагането на правото на ЕС в областта на Общата селскостопанска политика и спомага за устойчивата адаптация на земеделския сектор и селските райони в страни кандидати за Европейския съюз. На срещата участие взеха представители на Македония, Сърбия, Албания, Турция и Черна гора, на които предстои присъединяване към ЕС. МИГ – Троян, Априлци, Угърчин запозна гостите с пътя, който е извървяла за да стигне до изпълнение на втора Стратегия през настоящия програмен период 2014 – 2020 г. На срещата приветствие към гостите поднесе и г-жа Донка Михайлова – Кмет на Община Троян.  Г-жа Михайлова приветства гостите с добре дошли и разказа накратко за Троян като град с ниска безработица и развити бизнес и туризъм. Специално внимание в изказването си г-жа Михайлова отдели на доброто сътрудничество между МИГ-а като неправителствена организация, защитаваща интересите на населението от територията на трите общини и Община Троян, като бенефициент и активен участник в прилагането на предходната и настоящата Стратегии за местно развитие. В рамките на срещата гостите работиха по групи с общо задание „Какво според тях включва като дейности формирането на МИГ, работата по техническа помощ и изпълнение на стратегия“. След индивидуалната работа по групи, всяка група / от всяка държава/ представи своята концепция. В края на работната среща МИГ-Троян, Априлци, Угърчин  представи на гостите филм с изпълнените проекти от предходната Стратегия.