На 10 май МИГ СтамболовоКърджали 54 в партньорство с община Стамболово и училищата на територията на общината ви канят да посетите организирания от тях Детски фестивал „Нашето европейско бъдеще“, тъй като 2022 г. е обявена за Европейска година на младежта вниманието се насочва към младите хора в Европа. 

Събитието ще се проведе в с. Стамболово, пред сградата на Общинска администрация и на СОУ „Св.Климент Охридски“ с начало 11:30 ч.

Програмата на фестивала включва:
11.3012.00 ч.
Събиране на участниците и гостите и подготовка за празника пред сградата на Общинска администрация. Раздаване на тениските и хранителните пакети на
участниците
.
12.0012.05 ч.
Разпределяне на художниците пред сградата и отправяне към игрището
12.0512.10 ч.
Придвижване до игрището
12.1012.25 ч. Откриване на фестивала от двамата водещи и изпълнение химна на Европа
12.2512.40 ч.
Програма от децата от ЦДГ с. Стамболово, включваща песни и стихотворения
12.40 – 12.50 ч.
Представяне на примери за проектни идеи от учениците на СОУ „Св. Климент Охридски“
12.5013.10 ч.
Децата от ОУ „Христо Ботев“, Долно Ботево ще представят куклената постановка „Честит рожден ден!“.
13.1013.30 ч.
Провеждане на интерактивни игри от представителите на различните училища
13.3013.40 ч.
Провеждане на спортни състезания
13.4013.50 ч.
Връщане на паркинга пред общината
13.50 14.00 ч.
Разглеждане на рисунките на платна и на асфалт от участниците
14.00 14.10 ч.
Пускане на балоните със знамената на странитечленки на ЕС
14.05 14.20 ч.
Награждаване на участниците във Фестивала „Нашето европейско бъдеще“
14.20 14.40 ч.
Йерусалима танц, Хоро „Бяла роза“ и закриване на фестивал.

Източник: МИГ Стамболово – Кърджали