СНЦ „МИГ Нови пазар – Каспичан” ви кани на еднодневни обучения (за най-малко 10 участници) за потенциални и реални бенефициенти с одобрени от МИГ и ДФЗ проектни предложения на теми:

  • „Права и задължения на получателите на финансова помощ от стратегията за ВОМР и специфични условия при възлагането на дейности и изпълнението на проекти“ :
  • На 09.10.2023г. от 09.00 часа Пенсионерски клубв с. Златна нива
  • На 10.10.2023г. от 9:30 часа в кметство с. Зайчино ореше
  • На 11.10.2023г. от 10:00 часаНЧ „Пробуда -1928“ на гр. Каспичан
  • На 12.10.2023г. от 10.00 часа в Заседателна зала на ул. „Оборище“№5 (бивш профсъюзен дом) гр. Нови пазар
  • Управление, реализация и отчитане на проекти по мерките от СВОМР на МИГ“:
  • На 13.10.2023г. от 10:00 НЧ „Христо Ботев-1896“ с. Каспичан
  • На 16.10.2023г. от 10:00 часакметство с. Войвода
  • На 17.10.2023г. от 10.00 часа в НЧ „Пробуда -1928“ на гр. Каспичан
  • На 18.10.2023г. от 00 часа в Заседателна зала на ул. „Оборище“№5 (бивш профсъюзен дом) гр. Нови пазар

Желаещите може да заявят своето участие в обученията на e-mail: mignpk@abv.bg.