Уважаеми представители на заинтересованите страни и местната общност на територията на МИГ Лясковец- Стражица, уведомяваме Ви, че от днес е обявено публично обсъждане на документите за прием по Процедура за Мярка 04 „Социални иновации за активно социално включване“.

В срок от 04 юли 2019г. до 17.00 ч. на 11 юли 2019 г. можете да изпращате писмени коментари и предложения по проекта на документация на и-мейл: mig_zaedno@abv.bg или на адрес: гр. Лясковец, п.к.5140, ул.“Бузлуджа“ №1, офис на МИГ Лясковец-Стражица. С документите можете да се запознаете в раздел „Документи за съгласуване с местната общност“ в сайта на МИГ.

 Източник: МИГ Лясковец-Стражица