В началото на 2024 г. Местна инициативна група подписа два административни договора с двама бенефициенти за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по процедура BG06RDNP001-19.538 Мярка 6.4.1 „Инвестиционна подкрепа за неземеделски дейности“ от Стратегията за Водено от общностите местно развитие на МИГ ЛОМ.

Държавен фонд земеделие разгледа и оцени проектните предложения подадени в рамките първи прием за получаване на безвъзмездната финансова помощ, който приключи през септември 2023 г.

Първият договор се сключи с фирма „ПИЦА ПАРТИ КЛУБ ЕООД“. Проектното предложение „НОВ ПИЦА ПАРТИ КЛУБ LA COSTIERA ЩЕ РАДВА ЛОМЧАНИ НА БРЕГА НА ДУНАВ“ е насочено към създаване на заведение – тип италианска пицария, като едно приятно заведение на крайбрежната алея намираща се в гр. Лом с прекрасна панорама към река Дунав.

Ремонтът на сградата намираща се в началото на градския плаж ще се финансира от кандидата, така обекта ще се превърне в модерно и търсено от туристи и ломчани място на територията на МИГ ЛОМ. В дейностите по проекта е предвидено да се закупи професионално оборудване, обзавеждане и съоръжения за нов ресторант „Пица парти La Costiera“ на брега на Дунав. Избиран е висок клас техника и оборудване, за да може да се осигури невероятна и вкусна храна на бъдещите клиенти.

Общата стойност на подписания договор е 284 245.15 като размера на безвъзмездната финансова помощ е 213 183.70 лв, а срокът за изпълнение на проекта е 12 месеца от датата на подписването му.

Вторият подписан договор е с „Монумент 22” ЕООД, който предвижда ремонт и реконструкция на собствена сграда в с. Замфир, Община Лом и преустройство на съществуващ навес в работилница за изработване на паметни плочи. По проекта се предвижда и закупуване на триосна машина за производство на паметни плочи от гранит и мрамор. Дейностите по проекта трябва да бъдат извършени в срок от 24 месеца, а стойността му възлиза на 100 846,22 лв, от които 75 459.39 лв БФП.

Източник: МИГ Лом