На 2-ри декември в Министерство на икономиката управителят на „ПАВЛОЛЕС“ ЕООД Мирослав Кръстев подписа договор за безвъзмездна финансова помощ /БФП/ за изпълнение на проектно предложение подадено към МИГ Лом.

Проектът е на обща стойност 343 000 лв, от които 34 300 лв. собствен принос и 308 817 лв БФП и предвижда закупуване на Линия за коване на палети. Като резултат от проекта „ПАВЛОЛЕС“ ЕООД ще подобри конкурентните предимства на предприятието и производствения му капацитет, ще постигне по-кратки срокове за изпълнение на поръчките и много по-високо качество на изделията с максимална ефективност на разходите, създаване на потенциал за експорт.

Това е вторият сключен договор и вторият проект, който получава финансиране по мярка 13 от Стратегията за местно развитие на МИГ Лом с финансовата подкрепа на Оперативна програма “Иновации и конкурентоспособност“.

Източник: Миг Лом