На 04 септември 2020 г, приключи първия прием по мярка 4.2 на МИГ Кирково – Златоград – Подкрепа за инвестиции в преработка, предлагане и развитие на селскостопански продукти. Общата стойност на постъпилите проектни предложения е 384 хил. лв.

Оценката на проектите ще се извърши в рамките на 30 работни дни от изтичане на приема. На 20 октомври 2020 г се очаква Оценителната комисия да е изготвила своя оценителен доклад, съдържащ списъка на одобрените, резервни и отхвърлени проектни предложения.

Втори прием по мярката се планира за периода 01 ноември – 31 декември 2020 г.

Източник: МИГ Кирково – Златоград