МИГ Карлуковски карст – Червен бряг – Искър организира Фестивал на плодородието и местната идентичност на 26.06.2022 г. от 10:00 часа в Градска градина на гр. Червен бряг.

Събитието ще започне с детски празник с участието на деца от ДГ „Зора“ и ДГ „Бодра смяна“ от гр. Червен бряг. По време на фестивала ще има богата фолклорна програма с участието на фолклорни групи и танцови състави към местните читалищата от община Червен бряг и община Искър, които ще покажат богатството и красотата на българския фолклор и танци. Ще бъдат представени местни производители, пчелари, занаятчии, творчески личности и традиционна местна кухня. На участниците ще бъде осигурена безплатна изложбена площ, върху която могат да аранжират своите продукти или ястия.

Основна цел на МИГ Карлуковски карст – Червен бряг – Искър е устойчиво развитие на територията на общините Червен бряг и Искър, насърчаване включването на местното население в разработването и изпълнението на стратегия за развитие на региона.

В рамките на фестивала, изнесен на открито офис на „МИГ Карлуковски карст – Червен бряг – Искър“ ще предоставя информация, консултации и рекламни материали на желаещите да разберат повече за инициативната група.

Източник: МИГ Карлуковски карст – Червен бряг – Искър