Екипът на МИГ Берковица и Годеч организира обучения за местни лидери – земеделски производители, предприемачи и други от територията на „МИГ – Берковица и Годеч” на следните теми:

  • Обучение на тема: „Прилагане на ПМС №160- Подготовка и изпълнение на процедури“. Обучението ще се състои на:
    – 05 септември 2022 г. от 09:30  часа в гр. Годеч, зала на „Синдикален дом“;
    – 08 септември 2022 г. от 09:30 часа в гр. Берковица, детски център „Камбанка“.

Обучението е насочено към бенефициенти и потенциални кандидати – предприемачи, местни лидери, вкл. роми, младежи до 29 г. от територията на „МИГ – Берковица и Годеч” и има за цел повишаване капацитета на бенефициентите и придобиване на знания и умения за изпълнение и отчитане на бизнес планове към СВОМР.

  • Обучение на тема: „Права и задължения на бенефициента в периода на изпълнение и мониторинг на проекта“. Обучението ще се състои на:
    – 07 септември 2022 г. от 09:30 часа в гр. Годеч, зала на „Синдикален дом“;
    – 09 септември 2022 г. от 09:30 часа в гр. Берковица, детски център „Камбанка“.

Обучението е насочено към бенефициенти и потенциални кандидати – предприемачи, местни лидери, вкл. роми, младежи до 29 г. от територията на „МИГ – Берковица и Годеч”  и има за цел повишаване капацитета на бенефициентите и придобиване на знания и умения за изпълнение и отчитане на проекти чрез ИСУН.