Във връзка с изпълнение на Споразумение за Водено от общностите местно развитие (ВОМР) РД № 50-11/25.01.2017 г. за изпълнение на Стратегия за ВОМР от 11 юли 2017 година, Сдружение „МИГ Белене-Никопол” стартира информационна кампания в 8 населени места от териториите на общините Белене и Никопол.  Това са двата общински града и селата: Деков, Петокладенци, Татари, Въбел, Муселиево и Новачене.
Срещите са насочени към местната общност, местните лидери и уязвимите групи и поканата е към всички представители на местната власт, местния бизнес, нестопанския сектор, местните институции и други организации.
На срещата ще присъстват експерти от екипа на „МИГ Белене-Никопол”, които ще запознаят общността с одобрената Стратегия, нейните цели  и дейностите, които предстоят по реализирането й.
ГРАФИК ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИНФОРМАЦИОННИ СРЕЩИ

МЕСЕЦ ЮЛИ 2017 ГОДИНА

НАСЕЛЕНО
МЯСТО
ОБЩИНА
ДАТА
ЧАС
ЛОКАЦИЯ
гр. Белене
БЕЛЕНЕ
11.07.2017г.
14:00ч.
Сградата на Общинска
администрация – Белене
зала 26
с. Деков
БЕЛЕНЕ
12.07.2017г.
10:00ч.
Пенсионерски клуб в
сградата на Читалището
с. Петокладенци
БЕЛЕНЕ
13.07.2017г.
09:00ч.
Кметството на с.
Петокладенци
с. Татари
БЕЛЕНЕ
13.07.2017г.
11:30ч.
Пенсионерски клуб в
сградата на Читалището
гр. Никопол
НИКОПОЛ
18.07.2017г.
10:00ч.
НЧ „Напредък 1871“
с. Въбел
НИКОПОЛ
19.07.2017г.
10:00ч.
НЧ „Развитие 1900“
с. Муселиево
НИКОПОЛ
20.07.2017г.
10:00ч.
Кметството на с.
Муселиево
с. Новачене
НИКОПОЛ
21.07.2017г.
10:00ч.
НЧ „Съгласие – 1907“