МИГ Балчик – Генерал Тошево е партньор по проект „Селската общност се адаптира към естествените горски пожари!“ финансиран по програма Еразъм +.

Целта на проекта е да обедини местните селски общности в Румъния, България, Италия и Испания (считани за засегнати от опасност при пожар) за разработване на „Местен план за адаптиране към горски пожари“ и създаване на интернационализирани местни учебни среди, чрез подготовка населението на общността и организационния екип за предотвратяване и ограничаване на ефектите от естествените горски пожари.

Повече информация за целите, очакваните резултати и продължителността на проекта може да получите от официалният бюлетин за август 2022 г.