СНЦ „МИГ – Разлог“

Адрес: гр. Разлог, ул. „Шейново“ №13, ет. 2, ап. 2-4

Телефони за връзка:

Изпълнителен директор – 0888 52 82 39

Експерт – 0888 22 44 59

Технически асистент – 0888 22 44 25

E-mail: razlog_mig@abv.bg

www.mig-razlog.org