Струма – Симитли, Кресна и Струмяни

Адрес: Симитли, ул. „Христо Ботев” № 27
Тел.: 0748 721 38
Факс: 0748 7 22 31
Мобилен тел.: 0882 44 48 44; 0882 444 855; 0894 539 095
Email: lag.simitli.kresna.strumiani@gmail.com
www.mig-struma.eu