МИГ Преспа – Баните – Лъки и Чепеларе

Адрес: гр. Чепеларе, ул. „Йордан Данчев“ № 1
ПК: 4850
Област: Смолян

Телефон: 0885 83 59 21

Изпълнителен директор: Екатерина Янкова,

Тел.: 0885 83 59 21

Експерт по прилагане на стратегия за ВОМР, офис Чепеларе: Иванка Талева,

Тел.: 0886 79 78 08

Експерт по прилагане на стратегия за ВОМР, офис Лъки: Даниела Радева,

Тел.: 0885 84 32 23

Експерт по прилагане на стратегия за ВОМР, офис Баните: Соня Ружинова,

Тел.: 0888 00 71 26

E-mail: migprespa@gmail.com

www.migprespa.com