МИГ Перущица – Родопи

Адрес: с. Брестовица, пл. ”Съединение” №1

Председател на УС на МИГ: Георги Ташев,

Тел.: 0887 911 206

Изпълнителен директор: Красимир Трифонов,

Тел.: 0889 43 89 99

e-mail: trakijskorodopskata.yaka@abv.bg

www.mig-p-r.org