МИГ Панагюрище – Стрелча – Лесичово

Адрес: гр. Панагюрище, обл. Пазарджик,
пл. „20-ти Април“ 13
ПК:4500

Tелефон: 0357/98970

Изпълнителен директор: Лукчо Димитров Македонски,

Тел.: 0882 27 08 16

Счетоводител: Ангелина Шентова,

Тел.: 0882 27 08 19

Технически асистент: Пепа Стефанова,

Тел.: 0882 27 08 18

Експерт СМР: Нонка Костова,

Тел.: 0882 27 08 15

Експерт СМР: Мария Нейчева,

Тел.: 0882 27 08 14

E-mail: lagpsl@abv.bg

www.lagpsl.bg