МИГ Костенец

Адрес: с. Костенец, ул. ”Боровец” №13 Б

Телефон: 07142/23-17

Изпълнителен директор: 0886 88 83 85

Председател на УС: Анета Кирова,

Тел.: 0886 04 04 95

Е-мейл: mig_kostenetz@kostenetz.com

www.mig-kostenetz.com