МИГ Гоце Делчев – Гърмен – Хаджидимово

Адрес: гр. Гоце Делчев, община Гоце Делчев, ул. „Александър Стамболийски” № 1
Изпълнителен директор: Тереза Вакареева, тел.: 0893 66 17 67
Експерт по прилагане на СВОМР: Ибраим Пачеджиев, тел.: 0895 89 09 59
Експерт по прилагане на СВОМР: Крум Стамболиев, тел.: 0895 89 09 88
E-mail: mig_gotsedelchev@abv.bg
www.mig-gotsedelchev.com