МИГ Берковица – Годеч

Адрес: гр. Берковица, ул. „Д-р Иван Панов“ № 1, ет. 3

Изнесено работно място: гр. Годеч, ул. „Република“ № 1, стая 302

Телефон: 0953 88 404

Изпълнителен директор: Латинка Симова,

тел. 0884 415 261

Експерт „Прилагане на Стратегията за ВОМР”: Петя Димитрова,

тел. 0882 517 203

Експерт „Прилагане на Стратегията за ВОМР”: Дарина Петкова,

тел. 0882 524 339

Счетоводител: Бориславка Костова,

тел. 0882 503 724

Технически асистент: Диляна Иванова,

тел. 0887 319 681

E-mail: proektmig@abv.bg

www.mig-bg.org