Заедно с група ученици от ПМГ „Св. Климент Охридски“ гр. Силистра, избрани за младши посланици на Европейския парламент, Областен информационен център – Силистра (ОИЦ) проведе информационно събитие „Ден на отворените врати“. Целта бе да се популяризират постигнатите резултати и добрите примери от успешно реализирани проекти в област Силистра. На фокус бяха различни обекти в гр. Тутракан, които представят и онагледяват широкия спектър от възможности за инвестиране на европейски средства за развитие на региона. На територията на общината има редица бенефициенти, които успешно инвестират в своето производство и повишават конкурентоспособността си с финансовата подкрепа на СНЦ “Местна инициативна група Тутракан – Сливо поле“ и на различни Оперативни програми.

Първото предприятие, което отвори врати за младежите беше ЕТ „Ник-Пластик – Валя Петрова“. Фирмата се занимава с производството на полиетиленови фолиа, термосвиваеми фолиа, полиетиленови пликове, чанти, опаковки и др., подходящи за битови и промишлени нужди. Учениците разгледаха практически производствения процес, като най-голям интерес породиха възможностите, които предлагат европейските програми за закупуване и внедряване на нови модернизирани машини, помагащи предприятието да намали бракуваните си изделия и да подобри качеството на произведената продукция. Управителят обясни, че са едни от първите одобрени бенефициенти в гр. Тутракан, като представи нагледно всички закупени активи по европейски програми. Учениците разбраха, че уменията да стартираш и развиваш успешен бизнес, се изграждат през целия живот.

В индустриалната зона на Тутракан ни посрещна представител на „Ай Би Джи Моторс“ ЕООД. Компанията е специализирана в производството на електрически двигатели с приложение при автоматичните гаражни врати, моторизирани ролетни щори, охранителни ролетки и др. Благодарение на европейското финансиране, чрез различни проекти за повишаване на производителността и експортния потенциал, предприятието се сдобива с нови машини, които подпомагат неговата основна дейност. Представен беше целият работен процес, което представляваше огромен интерес за децата, докосвайки се до реална работна среда.

„СГМ Пластикс“ ЕООД представи детайли от термопласт, намиращи приложение като съставни компоненти за паркинг системи. Компанията изработва изделия от пластмаса чрез шприцоване в специално изработена матрица. При един от последните си проекти, фирмата кандидатства за закупуване на машина, която подобрява качеството на произведените продукти, без да се налага ръчна смяна на матрици.

В Тутракан функционира градска пречиствателна станция за отпадни води, изградена по Оперативна програма „Околна среда“ 2014-2020 с инвестиционен проект за изграждане на ГПСОВ и доизграждане на канализационната градска мрежа. Това е един от най-големите инфраструктурни обекти, а придобивката е едновременно екологична и социална, като по този начин влияе положително върху опазването на околната среда, както и за нуждите на населението. Инж. Кремена Атанасова, ръководител на станцията, проведе интересен урок по биология и химия на учениците, като им разказа за „пътя на водата“, представи работните процеси и демонстрира изследване на взети проби в оборудваната лаборатория.

Един забележителен исторически акцент в програмата за обиколка на успешно реализирани европейски проекти, бе посещението на Архитектурен ансамбъл „Рибарската махала“. Чрез няколко проекта, финансирани по различни програми, успешно са реставрирани 5 рибарски къщи, калдъръмената улица, част от Римската крепостна стена, която от своя страна позволява монтиране на художествено осветление и звукови ефекти около всички исторически обекти. Със своята самобитност и чистота, мястото е съхранено за поколенията в своя автентичен вид с рибарските мрежи, с лодкарските работилници и рибарските къщи. Комплексът представлява живата легенда за поминъка на нашите прадеди, предава се от поколение на поколение, за да може и до днес Тутракан да не загуби същността си като най-виден риболовен и лодкостроителен център на съвременна България по река Дунав. В Рибарска махала има изградени къщи от преди 150 – 200 години и по своята архитектура имат автентично и национално значение.

В рамките на няколко проекта с бенефициенти Община Тутракан и Исторически музей Тутракан, Етнографски музей „Дунавски риболов и лодкостроене“ придобива нов облик. Интересната експозиция представя и онагледява риболовния поминък и свързаните занаяти. Като допълнение на туристическата инфраструктура в дейностите е включено и обновяване на Крайдунавския парк в гр. Тутракан. Създадените условия за разходка и отдих са оценени високо от всички жители и гости на града.

„Старите къщи на Тутракан“ заемат централно място в града и са включени в проект на Сдружение „Трансмариска“ за популяризиране на тяхната история. С идеята за внедряване на интернет базираната система Smart Point е създадена удобна информационна система, която позволява на хората да сканират QR код със смартфона си и да научат повече за сградата, пред която са застанали. Чрез новата информационна технология, младежите научиха, че  къщите са построени във виенски стил, типичен за края на XIX и началото на XX век. Това е времето, в което Тутракан е важен търговски център за износ на зърно за Австро-Унгария и други страни по поречието на Дунав с над 10 едри търговци житари и богат обществено-културен живот.

Последна спирка от обиколката в област Силистра бе в съседната община – Главиница, където експертите от ОИЦ-Силистра, заедно с учениците от ПМГ „Св. Климент Охридски“, посетиха земеделското стопанство на Пенка и Рашко Деневи – една от най-интересните био орехови градини в областта. Чрез проект за развитие на малки стопанства, а след това и със собствено финансиране, мястото става популярно с производството на студенопресовано орехово масло и тахан. Интересен продукт е оцетът от орехи, който се получава от смлени ядки и специална гъба, като ферментацията отнема половин година. Семейството произвежда и орехово брашно от останалите стърготини след студеното пресоване на орехови ядки, а развитието си продължават и с първи стъпки в козметиката чрез създаването на крем за лице от био масла. Докато узреят орехите, производителите култивират мурсалски чай, който отглеждат в двора на преработвателния си цех. Домакините ни презентираха част от кулинарните био продукти и ни предложиха дегустация на чая.

По време на събитието „Ден на отворените врати“, младежите се информираха „от първо лице“ за уменията и начините за реализиране на успешни проекти и постигане на добри резултати в различни направления, а екипът на ОИЦ-Силистра допълни наученото с експертна информация относно процеса по кандидатстване и изпълнение на проекти. Благодарствени писма получиха всички домакини, които отвориха врати за любопитните и търсещи млади хора на Силистра. Управителите на фирми насърчиха младежите да учат, да развиват своите умения и интереси, пожелаха им да се реализират в Силистра и да бъдат успешни в своите начинания.

Събитието „Ден на отворените врати“ се състоя с организационната подкрепа на експерти от Община Тутракан и МИГ „Тутракан – Сливо поле“ и бе част от общата инициатива на Мрежата от Областни информационни центрове в България по повод Европейската година на уменията 2023.

Източник: udigest-silistra.eu