Директните плащания за България през следващия програмен период след 2020 г. ще се увеличат с около 250 млн. евро. Това съобщи министърът на земеделието, храните и горите Румен Порожанов по време на „Национален земеделски форум – ОСП след 2020 г.“ За 2020-2024 г. парите по първи стълб – директни плащания за България се планира да бъдат 5,6 млрд. евро при около 5,35 млрд. евро  през настоящия програмен период.

На срещата взеха участие още зам.-министър Вергиния Кръстева и експерти от земеделското министерство. Сред присъстващите бяха председателят и зам.-председателят на Национална асоциация на местните инициативни групи, Калоян Стойчев и Красимира Георгиева.

 

„Един от проблемите при директните плащания е налагането на таван на плащанията. Другият проблем, който повечето държави членки поставиха беше за обвързаната подкрепа. Нашата позиция е да се увеличи делът на обвързаната подкрепа над тези 15% (13+2), които се прилагат в момента. Освен това да се разшири обхвата на обвързаната подкрепа с други продукти, които са важни за България“.

Освен това не бяхме единствената държава – членка, която постави въпроса за преходната национална помощ, за да може да се осигури финансиране, за сектори, които са били в затруднение и имат легитимни очаквания да продължат да получават такава помощ. Изразихме също мнение за осигуряване на преходен период, ако е необходимо, за да се осигури плавност на плащанията“ обясни Мария Стефанова, експерт в Дирекция „Директни плащания“.

„За да получат основното плащане на площ земеделците трябва да спазват определени изисквания. Например допустимият слой е земята, която се работи и която отговаря на изискванията за добро земеделско състояние. Освен добрите земеделски практики, имаме и законно установени изисквания. В момента това, което се предлага са тези изисквания плюс още някои неща. И тези неща са разписани в новия регламент и срещу тези нови неща, ние трябва да имаме съответния национален стандарт“ коментира Светлана Боянова, председател на Институт за агростратегии и иновации.

Всяка страна от ЕС има различни претенции и ще бъде голям успех, ако преговорите приключат до април 2019 г., каза още земеделският министър. Повечето държави-членки подкрепят предложените субсидиите да са доброволни и всяка страна да взема решение за размера им.