На 21 март 2019 година Националната Асоциация на МИГ в България подписа договор за сътрудничество с Регионалния център за опазване на нематериалното културно наследство в Югоизточна Европа под егидата на ЮНЕСКО. Това стана, след като страните в поредица от срещи установиха, че могат да си бъдат изключително полезни една на друга в изпълнението на своите мисии. Благодарение съвместните усилия на двете страни, в съвсем кратки срокове ще можем да разполагаме както с подробен и пълен регистър на обектите от интерес на Центъра за опазване на нематериалното културно наследство, така и с намеренията на предприемчивите и инициативни стопански и неправителствени субекти на територията на МИГ в цялата страна за тяхното съхраняване и популяризиране. Доколкото инвестициите в културно наследство ще продължат да бъдат приоритет на европейските фондове, НАМИГБ и РЦОНКЮЕ вярват, че местните общности в лицето на най-активните свои представители ще успеят да спечелят финансиране и да развият стойностни проекти в тази област. За повече подробности МИГ могат да се обръщат към Асоциацията.

Области, в които се проявява нематериалното културно наследство (НКН) според определенията на ЮНЕСКО:

 1. Устни традиции и форми на изразяване;
 2. Художествено-изпълнителско изкуство;
 3. Социални обичаи, обреди и празненства;
 4. Знания и обичаи, отнасящи се до природата и вселената;
 5. Знания и умения, свързани с традиционните занаяти.

Елементи на НКН на България, включени в Представителната листа на НКН на човечеството:

 1. Бистришките баби;
 2. Нестинарството – Панагирът на свв. Константин и Елена в с. Българи;
 3. Чипровските килими;
 4. Народният празник „Сурова“ в Пернишко;
 5. Културни практики, свързани с 1 март.

Български вписвания в Регистъра на добрите практики за опазване на НКН:

 1. Фолклорен фестивал Копривщица;
 2. Българското читалище – практически опит в опазването на виталността на нема-териалното културно наследство.